Tarief en vergoeding

Betaling en verzekering

Bij Psycholoog Bergen op Zoom kun je terecht met veel verschillende klachten of vragen, voor coaching, (relatie)therapie en magnetiseren.

Sommige trajecten kunnen vergoed worden door de verzekering, onder bepaalde voorwaarden en andere niet.

Diensten die niet vergoed worden door de verzekering zijn coaching, relatietherapie en magnetiseren.

Tarieven

De volgende tarieven gelden voor sessies die niet via de verzekering lopen:
Individuele therapie (OVP/OZP, 45 minuten): € 85,- overdag, € 95,- in de avond (0% btw).
Individuele coaching (45 minuten): € 85,- overdag, € 95,- in de avond (exclusief 21% btw).
Relatietherapie (60 minuten): € 105,- overdag, € 115,-in de avond (incl. tbw).
Magnetiseren: € 42,- (+-half uur, incl. btw).
Afspraken die niet via de verzekering lopen worden contant afgerekend.

Het is ook mogelijk om een sessie van 1,5 uur te boeken of een combinatie van magnetiseren en therapie of coaching.

Voor kosten van een niet nagekomen afspraak of verzetten van een afspraak binnen 24 uur: zie onderaan de pagina.

Vergoeding

Individuele therapie wordt onder bepaalde voorwaarden vergoed (dit geldt voor zorg die valt onder Generalistische Basis (GB) GGZ , dit is verzekerd via de basisverzekering. Het maakt hiervoor niet uit of je aanvullend verzekerd bent). De praktijk is BIG-geregistreerd en voldoet aan de voorwaarden van het kwaliteitsstatuut.

De voorwaarden voor vergoeding van individuele therapie (vanaf 18 jaar) zijn de volgende.

 • Er is een verwijsbrief van de huisarts vanwege (vermoeden van) een DSM-IV stoornis (zoals bijvoorbeeld een depressie of een angststoornis). De DSM is het classificatieboek dat gebruikt wordt voor het omschrijven van psychische klachten.
 • De verwijsbrief is niet ouder dan 9 maanden.
 • De verwijsbrief bevat voldoende informatie over uw persoonsgegevens, gegevens van de huisarts incl. AGB-code, dat het om verwijzing naar de GB GGZ gaat, (vermoeden van) DSM-IV stoornis en de reden van verwijzing. De brief moet geschreven en gedateerd zijn vóór het eerste gesprek met de behandelaar.
 • De diagnose kan door de psycholoog bevestigd en gesteld worden.
 • Hoe lang het traject is dat vergoed kan worden is afhankelijk van de ernst en duur van de klachten. Of u 100% vergoed krijgt of een deel, is afhankelijk van of de praktijk een contract heeft met uw zorgverzekeraar.
 • De zorg die via GB GGZ gegeven wordt, valt onder uw eigen risico, hier dient u altijd rekening mee te houden (in 2017 is dit minimaal € 385,-).

Voor bepaalde diagnoses (o.a. aanpassingsstoornis, rouwverwerking) kun je terecht bij de Praktijkondersteuner-GGZ bij de huisarts (POH-GGZ).
Wil je dit bij Psycholoog Bergen op Zoom doen, dat kan op eigen kosten.

Specialistische GGZ:

De praktijk heeft geen contract voor Specialistische GGZ zorg. Dit is ggz zorg voor ernstigere of complexere klachten. Als je hier een verwijzing voor hebt, dan kun je daarmee niet bij ons terecht.

Jeugd (tot 18 jaar):

De praktijk heeft eveneens geen contracten voor zorg aan kinderen en jongeren tot 18 jaar. Dit betekent dat je als jongere onder de 18 wel bij mij terecht kunt, echter dit is dan op eigen kosten.

Geen diagnose:

Soms kan er geen diagnose gesteld worden, maar zit je wel met dingen waar je hulp bij kunt gebruiken. Je kunt er dan altijd voor kiezen om een afspraak te maken op eigen kosten.
Dit kan bijvoorbeeld bij vragen rondom zingeving, lichte klachten, relatieproblemen, problemen/stress op het werk, omgaan met verlies of veranderingen, omgaan met partner die psychische klachten heeft, enz.

Contracten:

Voor 2018 heb ik met de volgende verzekeraars contracten: Zilveren Kruis Achmea, Interpolis, FBTO, Menzis, Anderzorg, Azivo, DSW, Ditzo, In Twene, Stad Holland, ASR, Zorg en Zekerheid, Eno, ONVZ, VVAA en Amersfoortse. Wanneer je hier verzekerd bent, kun je de rekening zelf bij je zorgverzekeraar indienen en zul je de rekening van de verzekeraar vergoed krijgen. Bij zorgverzekeraars waar ik geen contracten mee heb, kun je de eindfactuur indienen bij de zorgverzekeraars en hiervan wordt een percentage vergoed (rond 75% tot 100%).

Informeer voor het precieze percentage bij je verzekeraar, dit kan per verzekeraar en per polis verschillen.

De trajecten die via de verzekering lopen zijn de volgende:

 • Traject ‘kort’ (tot gem. 250 minuten, incl. indirecte tijd), tussen € 378 en €472,-
 • Traject ‘middel’ (tot gem. 495 minuten, incl. indirecte tijd), tussen € 644 en € 805,-
 • Traject ‘intensief’ (tot gem. 750 minuten, incl. indirecte tijd), tussen € 1010 en € 1262,-
 • Onvolledig traject (afgebroken tijdens of na intake) , tussen € 154,- en € 192,-.

Een factuur wordt bij gecontracteerde zorg pas aan het einde van de behandeling ingediend. Het tarief verschilt iets per verzekeraar, maar valt binnen bovenstaande bedragen. Het eigen risico zal achteraf door de verzekering verrekend worden.
Wanneer je verzekerd bent bij de een verzekeraar waar de praktijk geen contract mee heeft; dan wordt er na het 3e gesprek het eerste deel van het totaalbedrag in rekening gebracht, en na afsluiten het 2e deel. Deze dien je zelf aan de praktijk te betalen. De overzichtsfactuur die je aan het einde krijgt, kun je zelf indienen bij de zorgverzekeraar zodat je een deel terugkrijgt.

Als er meer nodig is:

Voor trajecten in de GB GGZ wordt vooraf een inschatting gemaakt van wat er nodig is; traject kort, middel of intensief. Als tijdens een traject in de GB GGZ blijkt dat er meer nodig is, dan kan het plan bijgesteld worden om bijvoorbeeld in plaats van traject ‘middel’ voor traject ‘intensief’ te kiezen. Indien er meer nodig is dan traject ‘intensief’ , dan kunt u terugverwezen naar de huisarts met een advies voor verwijzing naar Specialistische GGZ. Soms is een nieuwe verwijzing voor verlenging in de GB GGZ ook mogelijk, wanneer er nog sprake is van een 2e diagnose. De regels voor het starten van een nieuw traject met andere diagnose zijn per verzekeraar verschillend.

Annuleringskosten/no show:

Wanneer een sessie geannuleerd wordt binnen 24 uur wordt hiervoor 25 euro in rekening gebracht.
Wanneer een sessie gemist is zonder afmelding, wordt hiervoor 40 euro in rekening gebracht.
De annuleringskosten bij het missen van een afspraak worden niet door de verzekering vergoed en zijn dus voor eigen rekening.

Psycholoog Bergen op Zoom: de voordelen

 • Je hoeft niet te wachten
  Ik ben flexibel. Als je op korte termijn een afspraak wil plannen, is dat altijd te regelen.
 • Een persoonlijke benadering
  Kleinere praktijken hebben meer aandacht voor hun cliënten: je bent geen nummer. Het is persoonlijker, directer en ik werk met meer persoonlijke toewijding.
 • De klacht en de behandeling worden niet door mij gemeld bij de ziektekostenverzekeraar
  Veel mensen vinden het fijn om hun psychische klachten of problemen voor zichzelf te houden en vinden het dus vervelend om een hele tijd later keer op keer geconfronteerd te worden met die ene periode uit hun leven. Als je de behandeling zelf wilt en kunt betalen, dan gaat er geen informatie naar de zorgverzekeraar.

Contact

Wil je meer weten over vergoedingen en tarieven, of als je een afspraak wilt maken: bel mij of stuur even een mail naar praktijk GZ Psycholoog Bergen op Zoom.